Tłumaczenia

ZWYKŁE: tłumaczenie nie poświadczone przez tłumacza, 1 strona rozliczeniowa zawiera 1500 znaków ze spacjami w tekście docelowym.
PRZYSIĘGŁE: tłumaczenie poświadczone przez tłumacza, 1 strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004r. o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego. Każda rozpoczęta strona jest liczona jako 1 strona rozliczeniowa.
SPECJALISTYCZNE: w przypadku tekstów specjalistycznych stawka do 50% wyższa.
PISEMNE: w formie pisemnej rozliczane na podstawie objętości tekstu na stronie.
USTNE: w formie ustnej rozliczane według stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę.
W TRYBIE STANDARDOWYM: przekład do 3 stron dziennie.
W TRYBIE PILNYM: przekład powyżej 3 stron dziennie (cena wyższa do 50% od ceny w trybie standardowym) lub w dniu przyjęcia zlecenia, bądź nazajutrz jeśli zlecenie zostało przyjęte po godzinie 15.00.
W TRYBIE EXPRESOWYM: jeśli tłumaczenie zostało zlecone lub odbierane w dni wolne od pracy lub przekład powyżej 9 stron dziennie. (cena wyższa do 100% od ceny w trybie standardowym).

Za dzień rozumie się 24 godziny liczone od następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia.