Prowadzimy obecnie zajęcia w ramach Projektów Unijnych

unia news

Projekt z komponentem ponadnarodowym

„Young in Europe”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 6 liceach na terenie miasta Częstochowy

Projekt pn. „Kuźnia talentów”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2 gimnazjach na terenie miasta Częstochowy

Projekt pn. „Akademia młodego zawodowca”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół im. W. S. Reymonta w Częstochowie